VùNG ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG L3, GIẢI PHẪU & CHỨC NĂNG | BẢN ĐỒ CƠ THỂ - CƠ THỂ CON NGƯỜI


Editor Choice
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Năm (hoặc trong một số trường hợp, sáu) đốt sống tạo nên cột sống thắt lưng, giúp nâng đỡ phần trên của cơ thể và khá linh hoạt. Đốt sống thắt lưng thứ ba (L3) nằm ở giữa cột sống thắt lưng, đặc biệt dễ bị