ĐAU BỤNG TRêN: 17 NGUYêN NHâN - SỨC KHỎE

Điều gì gây ra cơn đau bụng trên của tôi?Editor Choice
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Đau bụng trên thường vô hại và là kết quả của việc căng cơ hoặc bạn đã ăn gì đó. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về các nguyên nhân nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như sỏi mật, thoát vị đĩa đệm, lá lách to hoặc loét, chúng tôi sẽ cho bạn biết những gì