CáC CƠ SâU CỦA CỘT SỐNG SƠ ĐỒ & CHỨC NĂNG | BẢN ĐỒ CƠ THỂ - CƠ THỂ CON NGƯỜI

Cơ bắp sâuEditor Choice
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Các cơ của lưng dưới giúp ổn định, xoay, linh hoạt và kéo dài cột sống, một hệ thống xương bao gồm 24 đốt sống tạo nên cấu trúc cơ thể và nơi chứa tủy sống. Tủy sống và các dây thần kinh của nó là phương tiện mà cơ thể và