CHỨC NĂNG CƠ ORBICULARIS ORIS, NGUỒN GỐC & ĐỊNH NGHĨA | BẢN ĐỒ CƠ THỂ - CƠ THỂ CON NGƯỜI

Orbicularis orisEditor Choice
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Nằm ở mặt, cơ orbicularis oris kiểm soát các cử động của miệng và môi. Cụ thể, nó bao quanh miệng, bắt nguồn từ xương hàm trên (hàm trên và vòm miệng) và xương hàm dưới (hàm dưới). Cơ chèn trực tiếp vào môi