TôI KHôNG Có ý TƯỞNG ‘CáC CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN HỮU’ CỦA TôI Là MỘT TRIỆU CHỨNG CỦA OCD - SỨC KHỎE

Tôi không có ý tưởng ‘Các cuộc khủng hoảng hiện hữu’ của tôi là một triệu chứng của bệnh tâm thần nghiêm trọngEditor Choice
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Nhiều người nghĩ OCD là một chứng rối loạn “kỳ quặc”. Thực tế là nó có thể vô cùng đáng sợ. Những gì người khác có thể nghĩ về một câu hỏi triết học vô hại đã trở thành căn bệnh tâm thần của tôi, tàn phá cuộc sống của tôi.