MEDICARE Có ĐàI THỌ CáC ĐIỀU KIỆN PREEXISTING KHôNG? - SỨC KHỎE

Có phải Medicare Original, Medigap, và Medicare Advantage có Điều kiện bảo hiểm trước khi đăng ký không?Editor Choice
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Original Medicare - Phần A (bảo hiểm bệnh viện) và Phần B (bảo hiểm y tế) - bao gồm các điều kiện đã có từ trước. Nếu bạn có một tình trạng sẵn có, bạn có thể muốn xem xét đăng ký chính sách của chương trình Medigap (chương trình bổ sung Medicare). Học nhiều hơn về