QUẢN Lý NỖI SỢ HãI Và LO LẮNG VỚI HEP C - SỨC KHỎE

Quản lý “Điều gì xảy ra nếu” Khi Sống chung với Viêm gan CEditor Choice
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Khi Kim Bossley được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan C vào năm 2005, cô đã phải đối mặt với rất nhiều cảm xúc, bao gồm sợ hãi, lo lắng và xấu hổ. Đây là cách cô ấy học cách quản lý và vượt qua suy nghĩ của mình.